BYGGA, SÄTTA UPP OCH MÅLA STAKET
BYGGA TILL - FÖRE
LÄGGA TAK
MURA UPP SKORSTEN
BYGGA TRÄDÄCK - FÖRE
BYGGA TRÄDÄCK - FÖRE
FÄRDIG
BYGGA TRÄDÄCK - FÖRE
UNDER ARBETE
UNDER ARBETE
STOMRESNING
STOMRESNING
NÄSTAN FÄRDIG
NÄSTAN FÄRDIG
FÄRDIG
LÄKTARE MISSIONSHUS LUVERYD
TAK BYTE
NY ENTRÉ TAK, TRAPPAN, FASSAD
NÄSTAN FÄRDIG